Nõmme Kultuurikeskus   http://www.nommekultuur.ee/
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu   http://www.folkloorinoukogu.ee/